הכנה למבחני בי"ס יסודי

הכנה למבחני בי"ס יסודי

חוברות התרגול הדיגיטליות של ידעתי מלוות את התלמידים הצעירים לאורך כל שנת הלימודים בבית הספר היסודי; בעמוד זה ניתן למצוא תרגולי הכנה למבחן באנגלית ובחשבון לכיתות ג' עד ו'.

זה לא הזמן לפתוח פערים- נהפוך הוא! זה הזמן לזהות, לבודד ולחזק את אותן הנקודות החלשות, כך שבכיתה לא יווצר פער ובמבחנים – מגיעים מוכנים. הכנה למבחן באנגלית ובחשבון לכיתות ג' עד ו' לתחילת השנה, לאמצע, ולסופה- אנחנו כאן לתמוך בעזרת תרגול. מתרגלים ומתרגלים ו... מצליחים!

תוכלו למצוא בעמוד זה מבחנים לתחילת שנה, אמצע שנה וסוף שנה.

מבחני תחילת שנה


אנגלית - מבחני תחילת שנה לכיתה ד
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה באנגלית לתחילת השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
אנגלית - מבחני תחילת שנה לכיתה ה
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה באנגלית לתחילת השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
אנגלית - מבחני תחילת שנה לכיתה ו
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה באנגלית לתחילת השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני תחילת שנה לכיתה ג
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לתחילת השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני תחילת שנה לכיתה ד
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לתחילת השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני תחילת שנה לכיתה ה
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לתחילת השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני תחילת שנה לכיתה ו
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לתחילת השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה

מבחני אמצע שנה


אנגלית - מבחני אמצע שנה לכיתה ד
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה באנגלית לאמצע השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
אנגלית - מבחני אמצע שנה לכיתה ה
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה באנגלית לאמצע השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
אנגלית - מבחני אמצע שנה לכיתה ו
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה באנגלית לאמצע השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני אמצע שנה לכיתה ג
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לאמצע השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני אמצע שנה לכיתה ד
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לאמצע השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני אמצע שנה לכיתה ה
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לאמצע השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני אמצע שנה לכיתה ו
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לאמצע השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה

מבחני סוף שנה


חשבון - מבחני סוף שנה לכיתה ג
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לסוף השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני סוף שנה לכיתה ד
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לסוף השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני סוף שנה לכיתה ה
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לסוף השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
חשבון - מבחני סוף שנה לכיתה ו
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה במתמטיקה לסוף השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
אנגלית - מבחני סוף שנה לכיתה ד
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה באנגלית לסוף השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
אנגלית - מבחני סוף שנה לכיתה ה
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה באנגלית לסוף השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה
אנגלית - מבחני סוף שנה לכיתה ו
49.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה 2 מבחני סימולציה באנגלית לסוף השנה. מומלץ להיעזר במבחנים אלו לשם אבחון רמת הידע של הילד/ה...
הוספה לעגלה