הכנה למבחני בי"ס יסודי

הכנה למבחני בי"ס יסודי

חוברות התרגול הדיגיטליות של ידעתי מלוות את התלמידים הצעירים לאורך כל שנת הלימודים בבית הספר היסודי; בעמוד זה ניתן למצוא תרגולי הכנה למבחן באנגלית ובחשבון לכיתות ג' עד ו'.

זה לא הזמן לפתוח פערים- נהפוך הוא! זה הזמן לזהות, לבודד ולחזק את אותן הנקודות החלשות, כך שבכיתה לא יווצר פער ובמבחנים – מגיעים מוכנים. הכנה למבחן באנגלית ובחשבון לכיתות ג' עד ו' לתחילת השנה, לאמצע, ולסופה- אנחנו כאן לתמוך בעזרת תרגול. מתרגלים ומתרגלים ו... מצליחים!

תוכלו למצוא בעמוד זה מבחנים לתחילת שנה, אמצע שנה וסוף שנה.

מבחני תחילת שנה


מבחני אמצע שנה


מבחני סוף שנה