חיזוקים בחשבון

חיזוקים בחשבון

בעמוד זה תוכלו למצוא חוברות לתרגול נושאים ספציפיים ולחיזוק פרטני אונליין בבית. בכל חוברות כ- 25 משימות המוקדשות לנושא ספציפי (30 עד 40 דקות תרגול בכל חוברת), למשל – חוברת לחיזוק כפל וחילוק בחד ספרתי, חיבור וחיסור עד 100, בעיות מילוליות, הכרת השבר הפשוט ועוד. 

לקראת (ולאחר!) תקופת הבחינות ניתן לזהות נושאים חזקים ונושאים חלשים בקשת החומר הנלמד בכיתה- ולהיעזר בחוברות התרגול הנ"ל ובדוחות המיפוי הנלווים. החוברות הינן קצרות יותר ולכן יכולות להיות גם תוסף משלים נהדר לחוברות המבחנים של ידעתי כתרגול תומך נוסף לחיזוק הנושאים החלשים יותר, לפני שניגשים לבחינה השנייה בסימולציה או לפני המבחן בכיתה. 

כפל וחילוק בלוח הכפל
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: כפל וחילוק בלוח הכפל בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)...
הוספה לעגלה
הכרת השבר הפשוט
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: הכרת השבר הפשוט בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות) התרגול...
הוספה לעגלה
חיבור וחיסור עד 20
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: חיבור וחיסור מספרים שלמים עד 20 בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ-...
הוספה לעגלה
כפל וחילוק שלמים כולל דו ספרתי
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: בעיות מילוליות במספרים שלמים בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)...
הוספה לעגלה
בעיות מילוליות במספרים שלמים עד 100,000
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: בעיות מילוליות במספרים שלמים בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)...
הוספה לעגלה
חיבור וחיסור עד 100
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: כפל וחילוק בלוח הכפלבחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)התרגול כולל...
הוספה לעגלה
כפל וחילוק בחד ספרתי
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: כפל וחילוק בחד ספרתי בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)...
הוספה לעגלה
עקרונות המבנה העשרוני עד 100,000
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: סדר פעולות חשבון בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות) התרגול...
הוספה לעגלה
כפל וחילוק עד 20
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: כפל וחילוק עד 20 בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)...
הוספה לעגלה
סדר פעולות חשבון במספרים שלמים
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: סדר פעולות חשבון בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות) התרגול...
הוספה לעגלה
תובנה מספרית ואומדן בשלמים עד 1,000
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: תובנה מספרית ואומדן בשלמים עד 1000 כולל סימני התחלקות בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן...
הוספה לעגלה
חיבור וחיסור בשלמים עד 100,000
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: חיבור וחיסור בשלמים בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות) התרגול...
הוספה לעגלה
תובנה מספרית ואומדן בשלמים עד 100
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: תובנה מספרית ואומדן בשלמים עד 100 בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ-...
הוספה לעגלה