חוברות עבודה דיגיטליות לקיץ | הכנה לשנה הבאה | רענון וחזרה על החומר

חוברות עבודה דיגיטליות לקיץ | הכנה לשנה הבאה | רענון וחזרה על החומר

חוברות קיץ דיגיטליות מבית עת הדעת מאפשרות לתלמידים תרגול עצמאי, אינטראקטיבי וחזרה על החומר בצורה חוויתית ומהנה עם משוב מיידי לתלמיד
חוברת קיץ באנגלית - הכנה לכיתה ד
59.90 ש"ח
חוברת זו מיועדת לתלמידים שסיימו את כיתה ג. החוברת כוללת בין 90-100 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות לתלמידים שעולים לכיתה ד. החוברת...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ באנגלית - הכנה לכיתה ה
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה בין 80-90 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות ומיועדת לתלמידים שסיימו את כיתה ד. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ באנגלית - הכנה לכיתה ו
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה בין 100-110 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות ומיועדת לתלמידים שסיימו את כיתה ה. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ באנגלית - הכנה לכיתה ז
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה כ-100 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות ומיועדת לתלמידים שסיימו את כיתה ו. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים שנלמדו...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ באנגלית - הכנה לכיתה ח
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה כ-110 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות ומיועדת לתלמידים שסיימו כיתה ז. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים שנלמדו באנגלית...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ בחשבון - הכנה לכיתה ב
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה בין 60-70 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות לתלמידים שסיימו את כיתה א. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים שנלמדו...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ בחשבון - הכנה לכיתה ג
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה בין 60-70 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות לתלמידים שסיימו את כיתה ב. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים שנלמדו...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ בחשבון - הכנה לכיתה ד
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה בין 70-80 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות לתלמידים שסיימו את כיתה ג. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים שנלמדו...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ בחשבון - הכנה לכיתה ה
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה בין 60-70 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות לתלמידים שסיימו את כיתה ד. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים שנלמדו...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ בחשבון - הכנה לכיתה ו
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה בין 60-70 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות לתלמידים שסיימו את כיתה ה. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים שנלמדו...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ בחשבון - הכנה לכיתה ז
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה כ-100 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות לתלמידים שסיימו את כיתה ו. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים שנלמדו במתמטיקה...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ בחשבון - הכנה לכיתה ח
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה כ-150 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות לתלמידים שסיימו את כיתה ז. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים שנלמדו במתמטיקה...
הוספה לעגלה
חוברת קיץ בחשבון - הכנה לכיתה ט
59.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה כ-150 משימות חווייתיות ואינטראקטיביות לתלמידים שסיימו את כיתה ח. החוברת מאפשרת חזרה על נושאים שנלמדו במתמטיקה...
הוספה לעגלה